Henrich Jakobsen

DatoStedKilde
Født :1625FlensborgSkt. Nicolai Kirke - Kbh ifølge død 43 år gl. (1)
Død :12/12/1668København-
Begravet :-Sct. Nicolai Kirke Kbh.-

Alder : 43
Stilling : Rådmand og Capitaine i belejringen 1658-60
Børn 1 : : Anna Margrethe *1651, Jacob *1653 død 7 uger gammel,
Børn 2 : : Christian Herman *1655, Henrich *1661, Jacob *1665

Noter : Uddrag af Københavns historie:
2. Henrik Jakobsen fra Flensborg (1660-68), Købmand, var 1631-34 Oldermand for Fattigforstanderne, hvilket var en Post, der kun beklædtes af ansete Borgere 2). Han forfattede i denne Egenskab et Haandskrift "De fattiges Forraad", hvor han kalder sig Holsatus Flensborgensis 3). Han blev 1640 Medlem af det danske Kompagni og fremtræder oftere i Fuldmagter til Hyldinger og i Andragender om Privilegierne 1658. 1659 blev han ogsaa en af de 32 Mænd, og det den anden i Rækkefølgen, nærmest efter Frederik Thuresen, og blev ligesom denne en af Formændene. 13. Avg. 1660 blev han Raadmand efter at have været Overformynder en Del Aar. Han døde 8. Dec. 1668 efter et langt Sygeleje og blev begravet i S. Nikolaj Kirke, for hvilken han var Værge. Han ejede allerede 1645 nuv. Nr. 18 i Købmagergade, som han havde til sin Død, ligeledes nuv. Nr. 57-59 i Store Kongensgade, hvor han havde en Del smaa Boliger for Smaafolk, der kaldtes Henrik Jakobsens Boder. Hans første Hustru, hvis Navn ikke kendes er begravet i sine Forældres Gravsted i S. Nikolaj Kirke 23. Dec. 1648. Anden Gang blev han gift med Helene Helverskov 12. Jan. 1650, vistnok Datter af Kancellitjener Kristen Pedersen, hun begravedes samme Sted i December 1666. Hans Søn Kristian Herman Helverskov og hans Datter Anne Margrete Helverskov, der var gift med Landsdommer Peder Luxdorph, adledes 24. Maj 1688. Sønnen døde som Justitsraad og Ejer af Irup Hovedgaard i Thy, som han havde faaet med sin Hustru, der var Datter af Albert Itzen, ogsaa en anset kjøbenhavnsk Borger og en af de 32 Mænd, men han havde ingen Sønner, saa Navnet uddøde med ham 1).

1) Pers. Tidskr. I. 198.
2) Samme Post blev 1651-56 beklædt af Peder Jakobsen Flensborg, der vel var hans Broder. Denne døde 24. Feb. 1669 og blev begraven i Helligaands Kirke.
3) Trykt i K. D. II. 777 flg.
Noter : Ejer af Købmagergade 18 og Store Kongensgade 57-59 - "Henrik Jakobsens Boder"

ÆgteskabBørn
12/01/1650 - Helene Christensdatter Helverschou 31/01/1651 - Anna Magrethe Henrichsdatter Helverschou
1653 - Jacob Henrichsen Helverschou
09/12/1655 - Christian Herman Henrichsen Helverschou
23/09/1661 - Henrich Henrichsen Helverschou
30/06/1665 - Jacob Henrichsen Helverschou

Henrich Jakobsen
* 1625
† 12/12/1668

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01/01/2020